Połączenie odległych lokalizacji

Firma Kontrin Tomasz Gruszczyński w dniu dzisiejszym zakończyła realizację projektu połączenia ze sobą dwóch odległych geograficznie lokalizacji. Projekt ze względu na odległości, problemy formalno-prawne oraz przeszkody naturalne był realizowany z wykorzystaniem dwu technologii medium transmisyjnego:

  • mostu bezprzewodowego
  • połączenia ethernet-to-power z wykorzystaniem modemów PLC

Dzięki kombinacji obu technologii po zakończonych testach udało się uzyskać stałą prędkość  na poziomie 14 MB/s. 

Wizualizacja mocno skondensowanych danych

Firma Kontrin Tomasz Gruszczyński będzie realizować projekt „Wizualizacja mocno skondensowanych danych”, służący  do przedstawieniu dużej ilości danych z wykorzystaniem graficznej reprezentacji w oparciu o teorię drzew. 

Sieć Intranet

Zakończyliśmy konfigurację oraz testy sieci prywatnej Intranet dla naszego klienta. Zostały połączone ze sobą lokalizacje odległe geograficznie tworząc sieć prywatną  w oparciu o łączność publiczną. Do połączeń wykorzystano urządzenia firmy Mikrotik, a jako medium transmisyjne są wykorzystywane łącza stałe, DSL, ADSL a także lokacje bazujące na modemach GSM. Ponad miesięczne testy wydajnościowe oraz jakościowe zakończyły się sukcesem. 

Projekt - komunikatory oraz praca w grupie

Miło jest nam poinformować iż rozpoczeliśmy nowy projekt związany z komunikatorami, służący organizowaniu pracy w firmie z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi. Skupiać sie będziemy na wykorzystaniu darmowych narzędzi dostępnych w sieci np.  przez Firmę Google Inc. 

Główny nacisk będzie kłądziony na pracę w grupie oraz wspólne dzielenie treści.